Yaşlanmaya Bağlı Hafıza Kayıplarının İlacı: Kahkaha

Yaşlanmaya Bağlı Hafıza Kayıplarının İlacı: Kahkaha

Kahkaha atmak en iyi ilaçtır tarzı bir cümleyi hepimiz mutlaka duymuşuzdur. Bu cümlenin, yaşlanmaya bağlı hafıza kayıpları söz konusu olduğunda doğru olabileceği yönünde araştırmalar var.

Aşırı stresin sağlığı olumsuz etkilediği biliniyor. Stres, allerjileri daha da kötüleştirir. Başka bir araştırmaya göre, stres, beyni akıl hastalıklarına daha yatkın hale getiriyor.

Geçmiş çalışmalar, stresin, hafızayı ve öğrenme yeteneğini kötüleştirdiğini gösteriyor. Bunun nedeni, stresin kortizol üretimini artırması. Bu hormon, beyin hücrelerini hasara uğratıyor.

Komik video izlemek, kortizol üsretimini azaltıp, hafıza performansını güçlendiriyor. Araştırmacılar, ileri yaşlardaki katılımcıları üç gruba ayırdı: Diyabetliler, sağlık sorunu olmayanlar ve kontrol grubu. İlk iki gruba, yirmi dakikalık komik video izletildi. Daha sonra iki gruba da görsel hafızalarını ölçen bir hafıza testi uygulandı. Üçüncü gruba bu test, komik video izlettirilmeden uygulandı. Her üç grubun kortizol seviyeleri deney öncesi ve sonunda ölçülüp kaydedildi.

Deney sonunda, komik video izleyen her iki grubun kortizol seviyeleri, birbiriyle benzer ve üçünkü grubunkinden farklıydı. Komik video izletilen her iki grup da, hatırlama, öğrenme yeteneği ve görsel tanıma görevlerinde daha büyük gelişme gösterdiler. Diyebetik grup, kortizol seviyeleri ve hafıza testi skorlarında en üstün başarıyı gösterdi.

Kahkaha atmak, hafızayı geliştiriyor ve hayat kalitesini artırıyor.

POPÜLER YAZILAR